Szkoła szachowa

TRENERKA | ТРЭНЕРKA

WIKTORYIA SMALAK

Pierwsza klasa dorosłych w szachach.

Doświadczenie sportowe: 10 lat. Doświadczenie trenerskie: 5 lat. Wielokrotna mistrzynia zawodów regionalnych, laureatka turniejów międzynarodowych.

Kształci uczniów i uczennice w różnych krajach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie z powodzeniem występują w zawodach i wykonują szeregi. 

Głównym celem uczenia się jest rozwój krytycznego myślenia u dzieci.

ВІКТОРЫЯ СМАЛЯК

Першы дарослы разрад па шахматах.

Спартыўны стаж: 10 гадоў. Трэнерскі стаж: 5 гадоў. Шматразовая чэмпіёнка абласных спаборніцтваў, прызёрка міжнародных турніраў.

Мае вучняў і вучаніц у розных краінах свету, уключаючы ЗША. Вучні паспяхова выступаюць на спаборніцтвах і выконваюць разрады. 

Галоўнае мэта навучання – развіццё ў дзяцей крытычнага мыслення.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ | РАСКЛАД ЗАНЯТКАЎ

KONCEPCJA SZKOŁY | КАНЦЭПЦЫЯ ШКОЛЫ

Zwycięstwo wymaga przygotowania, a przygotowanie każdej osoby to jest kompleksowy rozwój! Siła fizyczna, kompetencje społeczne, właściwa motywacja i inteligencja. Każdy składnik jest ważny dla harmonijnego rozwoju i samorozwoju człowieka. I to jest misja naszego klubu.


Dlatego z przyjemnością informujemy, że od lutego na bazie klubu “Volat” rozpoczyna swoją pracę SZKOŁA SZACHOWA – dla dzieci i dorosłych, amatorów, dla których gra w szachy to są hobby i ćwiczenie dla mózgu, oraz doświadczonych graczy mających na celu osiągnięcie wysokich wyników i udział w zawodach. Grupy są tworzone nie tylko według wieku, ale także według poziomu każdego ucznia.


Dzięki wieloletniemu efektywnemu doświadczeniu w sporcie wiemy, jak rozpoznać talent i go rozwinąć, jak utrzymać motywację i co trzeba zrobić, aby wspiąć się na piedestał.

Перамога патрабуе падрыхтоўкі, а падрыхтоўка любой асобы – гэта комплекснае развіццё! Фізічная моц, сацыяльныя кампетэнцыі, правільная матывацыя і інтэлект. Кожны складнік важны для гарманічнага станаўлення і самаразвіцця чалавека. І гэта місія нашага клуба.


Таму мы рады паведаміць, што з лютага на базе клуба “Волат” пачынае сваю працу ШАХМАТНАЯ ШКОЛА – для дзяцей і дарослых, аматараў, для якіх гульня ў шахматы гэта хобі і “варушняк“ для мозгу, і дасведчаных гульцоў, накіраваных на дасягненне высокіх вынікаў і ўдзел у спаборніцтвах. Групы фарміруюцца не толькі згодна з узростам, але і з узроўнем кожнага навучэнца. 


Дзякуючы шматгадоваму эфектыўнаму вопыту працы ў спорце, мы ведаем, як распазнаць талент і развіць яго, як падтрымліваць матывацыю і што трэба, каб узняцца на п'едэстал.

KOSZT ZAJĘĆ | КОШТ ЗАНЯТКАЎ

Można wybrać dogodny dla siebie harmonogram i tempo treningu, ćwiczyć raz lub kilka razy w tygodniu. Z wyjątkiem młodszej grupy dzieci w wieku 4–5 lat, które ćwiczą tylko we wtorki.

Karnet na 4 zajęcia trwa 30 dni, na 8 zajęć – 60 dni.

Можна выбраць зручны для сябе расклад і тэмп трэніровак, займацца адзін раз ці некалькі разоў на тыдзень. За выключэннем малодшай групы дзяцей 4–5 гадоў, якія трэніруюцца толькі па аўторках.


Абанемент на 4 заняткі дзейнічае 40 дзён, на 8 заняткаў – 75 дзён.